Projecten

Het klimaat

De Burundese samenleving is een agrarische samenleving. Het merendeel van de beschikbare grond bestaat

uit kleinschalige landbouwakkers van vrouwen, die op traditionele wijze hun akkers bewerken. De vrouwen

zijn verantwoordelijk voor het gezinsinkomen dat van het land kan worden afgehaald.

Kirundo ooit de graanschuur voor het land is na de burgeroorlog in extreme armoede geraakt.

De vrouwen ondervinden als eersten de gevolgen van de klimaat verandering. Burundi, en de regio Kirundo

in het bijzonder, heeft te maken met de extreme uitersten: òf gebrek aan regen, de droogte, òf verwoestende

hevige stortbuien, die veel schade aan de oogsten veroorzaken.

Het gevolg is hongersnood. Dit veroorzaakt een migratiestroom van mensen die naar elders trekken op zoek naar voedsel.

Het klimaatprobleem overvalt de vrouwen. Zij hebben het probleem niet veroorzaakt en zij zien geen

oplossing voor een probleem waarop zij geen grip hebben.

Dankzij een subsidie van Haella en van NUFFIC heeft BWPD, trainingen kunnen organiseren voor een groep van lokale leiders over de onderwerpen grondbewerking, waterbeheer, compostering en conservering.

De training is uitgevoerd door Burundese landbouw deskundigen van het Institut des Sciences

Agronomiques du Burundi, ISABU.

In deze training is kennis over gebracht van nieuwe technieken en vaardigheden. De lokale leiders kregen

instructies hoe deze technieken uit te voeren. Dit project is een succes geworden.

Vrede en Veiligheid

Op 31 oktober 2000 aanvaardde de Veiligheidsraad Resolutie 1325. In deze resolutie verplichten de lidstaten zich om specifiek aandacht te besteden voor de bescherming van vrouwen in oorlogstijd en hen te betrekken bij de preventie van conflicten, in vredesonderhandelingen en in de wederopbouwprocessen.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezamenlijk met Wo=men en het maatschappelijk middenveld voor de uitvoering van deze Resolutie Nationale Actie Plannen ontwikkeld.

In het kader van deze actie plannen heeft BWPD enkele projecten uitgevoerd. Het laatste project in 2017/2018 ‘Paix pour Tous’.

De opzet van dit project was:

  • De vorming van een pool van jongeren v/m, die de gender verhoudingen in Burundi en de gevolgen van die verhoudingen in de Burundese samenleving begrijpen. De gevolgen zowel in het dagelijks leven als in het openbare en politieke leven. De vorming van een groep ‘ambassadeurs’ van sociale verandering in hun directe leef omgeving.
  • De vorming van een pool van gemeenschapsleiders die – in de heuvels van de provincie – ondersteuning kunnen bieden in het moeizame proces van vredesopbouw en conflictoplossing, met aandacht in het bijzonder voor gender conflictsituaties en de problemen naar een inclusieve ontwikkeling.

BWPD heeft met Burundese gender specialisten een programma ontwikkeld en uitgevoerd.

De inhoud van het programma concentreerde zich op de bewustwording van de impact van normen en waarden, van de voor meisjes en vrouwen destructieve vooroordelen. En hoe te komen tot een inclusieve samenleving.

Kinderen

De armoede is groot. Voor kinderen is er niet elke dag een maaltijd. De ouders zijn onmachtig hun kinderen goed te voeden. Kinderen zijn veelal aan hun lot overgelaten.

BWPD wil ook kinderen aan het Centrum binden. Met activiteiten en de bibliotheek. 

Voor Kerstmis en Midzomer organiseer BWPD een crowdfunding om de kinderen een bijzondere dag te laten beleven met activiteiten, een kadootje en een maaltijd.